Giải pháp chấm công cho công ty giày da - may mặc

(07/12/2013 | 10:20)
Với đặc thù là sử dụng công nhân có trình độ trung bình thấp nên giải pháp may cham cong giành cho các công ty giày da - may mặc cũng cần thỏa mãn những yêu cầu so với điều kiện đặc thù của mình, cụ thể:

Hệ thống quản lý được nhiều máy chấm công cùng lúc, quản lý trạng thái, kết nối để lấy dữ liệu

Thao tác download/upload dữ liệu trên máy phải rất nhanh để đáp ứng được lượng dữ liệu lớn

Thao tác đăng kí nhân viên mới phải đơn giản, để có thể tiết kiệm thời gian cho nghiệp vụ này (vốn rất thường xuyên)

Thiết bị phải chắc chắn để trụ được qua rất nhiều lượt cố tình phá hoại

Qui trình chấm công – tính lương phải khoa học để triển khai hiệu quả cho một lượng lớn công nhân có trình độ thấp.